Happy Valentine’s day Promotion!

  • 0
valentine2017inter-th

Happy Valentine’s day Promotion!

โปรโมชั่นพิเศษให้แก่ผู้โดยสารของเรา Happy Valentine’s day กับราคาบัตรโดยสารพิเศษสำหรับสาวกนักเดินทาง เชิญเลือกเส้นทางบิน และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับไทยไลอ้อนแอร์

จองด่วน: วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2560
เดินทาง : 13 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน  2560

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
สิงคโปร์ (SIN)
1,675.00 บาท
จาการ์ตา (CGK)
2,275.00 บาท
ย่างกุ้ง (RGN)
995.00 บาท
กวางโจว (CAN)
1,995.00 บาท
โฮจิมินห์ (SGN)
995.00 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)


Leave a Reply