ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้

  • 0

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้

1.ไทยไลออนแอร์มีเส้นทางที่เปิดให้บริการดังนี้

#worldcancerday

#worldcancerday (2)

2. ไทยไลออนแอร์ให้คุณสามารถนำสัมภาระไปได้ดังนี้

สัมภาระ_0

3.ไทยไลออนแอร์ให้คุณเลือกที่นั่งได้ฟรี

การเลือกที่นั่ง

4.ผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านเว็บ แล้วพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสไปแสดงได้เลย

หรือจะไปเช็คอินที่เคาต์เตอร์ของสายการบินก็ได้

การเช็คอิน

5.กรณีต่อเครื่องผู้โดยสารควรเผื่อระยะเวลาการต่อเครื่อง 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป

การต่อเครื่อง


Leave a Reply