ขั้นตอนการจอง

ขั้นตอนการจองผ่านเว็บไซต์

1. ไลน์สอบถามราคาตั๋วได้ที่   unnamed ID: rose_pk

      ข้อมูลที่ท่านต้องแจ้งให้ทีมงานทราบ
1.1 ต้องการเดินทางเส้นทางไหน  เช่น หาดใหญ่ -กรุงเทพ
1.2 ต้องการเดินทางวันที่เท่าไร  จองขาไปอย่างเดียว หรือจองทั้งไปและกลับ
1.3 จำนวนผู้โดยสาร ผู้ใหญ่กี่คน  เด็กกี่คน(อายุต่ำกว่า 12ปี)
1.4 เที่ยวบินที่ต้องการเดินทาง เช่น  บินช่วงเช้า  ช่วงเที่ยง  ช่วงเย็น หรือระบุเวลา

2. หลังจากทราบราคาตั๋ว และตกลงทำรายการจองตั๋วแล้ว

     เตรียมข้อมูลสำหรับทำการจองดังนี้
2.1 คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – นามสกุล ของผู้เดินทาง(เป็นภาษาอังกฤษ)
2.2 วันเดือนปีเกิด(ปีใช้ปีค.ศ)
2.3 เบอร์โทรติดต่อ
2.4 E-mail

หรือ ถ่ายภาพบัตรประชาชนส่งไลน์มาที่   unnamed rose_pk

3. เมื่อทางทีมงานได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการสำรองที่นั่งไว้ให้ท่านทันที  ซึ่งเป็นการจองไว้อย่างเดียว

4.  ให้ท่านไปโอนเงินค่าตั๋วภายในระยะเวลาที่กำหนด และแจ้งการชำระเงินมาที่ทีมงาน   เมื่อทีมงานได้ตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว   ก็จะทำการอนุมัติตั๋วให้ท่านทันที และส่งตั๋วให้ท่านต่อไปทางไลน์ของลูกค้า หรือ ผ่านช่องทางอื่นๆ

warning-icon-md ข้อควรทราบ warning-icon-md

1.ท่านควรตัดสินใจจองให้เสร็จภายใน 15 นาที หลังจากทราบราคาจากทีมงาน เพราะตั๋วมีการปรับราคาขึ้นลง

2.หากไม่ชำระเงินค่าตั๋วภายในระยะเวลาที่กำหนด รายการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติจากสายการบิน