ช่องทางการชำระเงิน

ระยะเวลาการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน

ระยะเวลาการจอง

ต้องชำระเงินภายใน

สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 7 วัน

1 วัน

สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 5 วัน

12 ชั่วโมง

สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 2 วัน

6 ชั่วโมง

สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 4 – 36 ชั่วโมง

ต้องชำระเงินทันที

หลังจากที่ท่านได้ทราบราคาตั๋วโดยสารที่ท่านต้องการจองจากทีมงานแล้ว โปรดชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินโดยโอนผ่าน

 

บัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพานิชย์
เลขที่  537-255619-3
นาย สุภัคณุเดช  ศรีสูงเนิน

จ่ายเงินจองตั๋วเครื่องบินไลออนแอร์

บัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่  015-8-71905-3
นาย สุภัคณุเดช  ศรีสูงเนิน

จ่ายเงินไลออนแอร์

บัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่  984-9-00278-6
นาย สุภัคณุเดช  ศรีสูงเนิน