รับตั๋วอย่างไร

วิธีการรับตั๋ว

 

หลังจากร้านออกตั๋วให้ท่านแล้ว

มีวิธีรับตั๋ว 3 วิธี

1.ท่านจะได้รับตั๋วทาง Line

2.ท่านจะได้รับตั๋วทาง e-mail

3.ท่านจะได้รับรหัสตั๋ว PNR ทาง SMS

*แล้วแต่ท่านจะเลือกรับตั๋วทางไหน

 

 

ตัวอย่าง e-ticket สายการบินไทย ไลออน แอร์

Snap 2016-07-31 at 16.03.23 copy

 

การไปเช็คอินสนามบิน

ท่านควรไปเช็คอินที่สนามบินก่อน 2 ชั่วโมงสำหรับสายการบินภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมงสำหรับสายการบินระหว่างประเทศ และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 45 นาที

การเช็คอินออนไลน์ผ่านเว็บไทยไลออนแอร์ 

เว็บเช็คอินจะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ก่อนเวลากำหนดการเดินทางของท่าน และจะปิดให้บริการ 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่นี่