LION SEAT SELECTION

 • 0
Seat1

LION SEAT SELECTION

LION SEAT SELECTION

LION SEAT SELECTION เป็นบริการเลือกที่นั่งพร้อมกับคนรักหรือที่นั่งที่คุณต้องการ หากคุณไม่ได้ใช้บริการ LION SEAT ระบบจะเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติเมื่อทำการเช็คอิน


 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้โดยสารสามารถ ซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ เว็บไซด์ www.lionairthai.com หรือ ติดต่อ คอลเซ็นเตอร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์  (+662-529-9999) หรือ เคาเตอร์ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยไลอ้อน
 2. ผู้โดยสารสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซด์  เพื่อซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ติดต่อ เคาเตอร์ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนก่อนเวลาปิดรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (ปิดรับเช็คอิน)
 3. บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
 4. ผู้โดยสารที่ซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนที่นั่งอีกครั้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินในวันเดินทาง
 5. ผู้โดยสารไม่สามารถซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินไปแล้ว ทั้งเช็คอินที่สนามบิน หรือ เช็คอินผ่านเว็บไซด์ หรือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
  • ผู้โดยสารประเภท ทารก (อายุตำกว่า 2ปี)
 6. ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการจัด หรือ เลือกที่นั่งให้ผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มีการจองบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
 7. ผู้โดยสารเดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 10 ท่านขึ้นไป สามารถซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่  คอลเซ็นเตอร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์  (+662-529-9999)
 8. บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ไม่สามารถขอทำคืนเงินได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ แจ้งเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน ทางการสายการบินจะทำการจองที่นั่งใหม่ให้กับผู้โดยสาร หรือ ในกรณีที่ทางสายการบินไม่สามารถจองที่นั่งเดิมให้ผู้โดยสารได้ ทางสายการบินยินดีรับผิดชอบโดยจะทำการยกเลิกและคืนเงินแก่ผู้โดยสาร  ทั้งนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์  (+662-529-9999) เพื่อยืนยันข้อมูลเที่ยวบิน และ จองที่นั่งได้ตลอด 24ชั่วโมง
 9. ในกรณีผู้โดยสารทำการเปลี่ยนเที่ยวบิน จะมีการค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร หากผู้โดยสารได้ซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าไว้ในเที่ยวบินเดิม ทางสายการบินยินดีจองที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ให้ผู้โดยสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้การเลือกที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 10. ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเงื่อนไขของบริการเลือกที่นั่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 0
21034624_1862166320710556_386583646523029972_n

FLASH SALE

FLASH SALE
จองด่วน: 25 ส.ค. 60 เวลา 16:00 – 27 ส.ค. 60 เวลา 23:59 (เวลาประเทศไทย)
เดินทาง : 01 ก.ย. – 15 ธ.ค. 60

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เชียงใหม่ (CNX)
695 บาท
เชียงราย (CEI)
625 บาท
พิษณุโลก (PHS)
495 บาท
อุบลราชธานี (UBP)
595 บาท
อุดรธานี (UTH)
625 บาท
ขอนแก่น (KKC)
595 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
695 บาท
กระบี่ (KBV)
625 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
625 บาท
ภูเก็ต (HKT)
695 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
625 บาท
ตรัง (TST)
625 บาท
บินจาก หาดใหญ่
อุดรธานี (UTH)
995 บาท

เส้นทางระหว่างประเทศ


บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สิงคโปร์ (SIN)
1,095 บาท
จาการ์ตา (CGK)
1,995 บาท
ย่างกุ้ง (RGN)
1,095 บาท
กวางโจว (CAN)
2,495 บาท
เฉิงตู (CTU)
2,845 บาท
ฉงชิ่ง (CKG)
2,885 บาท
หนานชาง(KHN)
3,105 บาท
หนานจิง (NKG)
3,585 บาท
โฮจิมินห์ (SGN)
995 บาท
ฮานอย (HAN)
995 บาท
บาหลี (DPS) 
2,995 บาท
ฉางซา (CSX) 
2,755 บาท
บินจาก เชียงใหม่
 ถึง
กวางโจว (CAN) 
2,495 บาท
บินจาก เชียงราย
ฉางซา (CSX) 
2,495 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

 • ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 ถึง 27 สิงหาคม 2560 เวลา 23:59
 • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2560
 • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
 • ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัม (เส้นทางในประเทศ) ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม (เส้นทางระหว่างประเทศ) // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี
 • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
 • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
 • โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
 • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
 • *** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 • 0
18193835_2280107772213811_3534985030528929516_n

เวลาดีๆ ราคาคุ้ม

จองด่วน: วันนี้ 14 พฤษภาคม 2560
เดินทาง : 9 พฤษภาคม – 30 กันยายน  2560


เส้นทางภายในประเทศ


บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เชียงใหม่(CNX)
610 บาท
790 บาท
เชียงราย (CEI)
610 บาท
790 บาท
พิษณุโลก (PHS)
510 บาท
690 บาท
อุบลราชธานี (UBP)
610 บาท
790 บาท
อุดรธานี (UTH)
610 บาท
790 บาท
ขอนแก่น (KKC)
510 บาท
690 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
710 บาท
890 บาท
หาดใหญ่กระบี่ (KBV)
610 บาท
790 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
610 บาท
790 บาท
ภูเก็ต (HKT)
610 บาท
790 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
610 บาท
790 บาท
ตรัง (TST)
510 บาท
690 บาท
บินจาก หาดใหญ่
อุดรธานี (UTH)
910 บาท
1,090 บาท
บินจาก เชียงใหม่
สุราษฎร์ธานี (URT)
1,010 บาท
1,190 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
710 บาท
890 บาท

เส้นทางระหว่างประเทศ


บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สิงคโปร์ (SIN)
960 บาท
1,790 บาท
จาการ์ตา (CGK)
1,460 บาท
2,290 บาท
ย่างกุ้ง (RGN)
245 บาท
1,190 บาท
กวางโจว (CAN)
1,460 บาท
2,290 บาท
เฉิงตู (CTU)
1,460 บาท
2,290 บาท
ฉงชิ่ง (CKG)
1,460 บาท
2,290 บาท
หนานชาง (KHN)
1,860 บาท
2,690 บาท
หนานจิง (NKG)
2,160 บาท
2,990 บาท
โฮจิมินห์ (SGN)
360 บาท
1,190 บาท
ฮานอย (HAN)
260 บาท
1,090 บาท
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)
800 บาท
2,070 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

 • ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2560
 • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 30 กันยายน  2560
 • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
 • ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัม (เส้นทางในประเทศ) ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม (เส้นทางระหว่างประเทศ) // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี
 • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
 • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
 • โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
 • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
 • *** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 • 0

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้

1.ไทยไลออนแอร์มีเส้นทางที่เปิดให้บริการดังนี้

#worldcancerday

#worldcancerday (2)

2. ไทยไลออนแอร์ให้คุณสามารถนำสัมภาระไปได้ดังนี้

สัมภาระ_0

3.ไทยไลออนแอร์ให้คุณเลือกที่นั่งได้ฟรี

การเลือกที่นั่ง

4.ผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านเว็บ แล้วพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสไปแสดงได้เลย

หรือจะไปเช็คอินที่เคาต์เตอร์ของสายการบินก็ได้

การเช็คอิน

5.กรณีต่อเครื่องผู้โดยสารควรเผื่อระยะเวลาการต่อเครื่อง 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป

การต่อเครื่อง


 • 0
15781520_2185135078377748_8517236387844858308_n

Happy New Year 2017 Promotion!

Happy New Year 2017 Promotion!

HNY2017inter_th

โปรโมชั่นพิเศษให้แก่ผู้โดยสารของเรา Happy New Year 2017 (เส้นทางต่างประเทศ) สายการบินไทยไลอ้อนแอร์จัดหนักกับราคาบัตรโดยสารพิเศษสำหรับสาวกนักเดินทาง เชิญเลือกเส้นทางบิน และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับไทยไลอ้อนแอร์


จองด่วน: วันนี้ – 08 มกราคม 2560
เดินทาง : 16 มกราคม – 31 มีนาคม 2560

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
สิงคโปร์ (SIN)
1,675.00 บาท
จาการ์ตา (CGK)
2,275.00 บาท
ย่างกุ้ง (RGN)
995.00 บาท
กวางโจว (CAN)
2,395.00 บาท
โฮจิมินห์ (SGN)
995.00 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม – 08 มกราคม 2560

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 มีนาคม 2560

– ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม (เส้นทางระหว่างประเทศ) // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

– ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น

– โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง

– บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


 • 0
15349821_2166870220204234_6080269719718762778_n

 • 0
15181523_2164641893760400_348089396034450860_n

Welcome Winter Promotion!

โปรโมชั่นพิเศษให้แก่ผู้โดยสารของเรา Welcome Winter สายการบินไทยไลอ้อนแอร์จัดหนักกับราคาบัตรโดยสารพิเศษสำหรับสาวกนักเดินทาง เชิญเลือกเส้นทางบิน และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับไทยไลอ้อนแอร์

ONEprice_th

 

จองด่วน: วันนี้ – 09 ธัันวาคม 2559
เดินทาง : 06 ธันวาคม – 15 มีนาคม 2560

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
เชียงใหม่(CNX)
625.00 บาท
เชียงราย (CEI)
625.00 บาท
อุบลราชธานี (UBP)
625.00 บาท
อุดรธานี (UTH)
625.00 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
625.00 บาท
กระบี่ (KBV)
625.00 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
625.00 บาท
ภูเก็ต (HKT)
625.00 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
625.00 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2559

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 06 ธันวาคม – 15 มีนาคม 2560

– ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางในประเทศ // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

– ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น

– โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง

– บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


 • 0
14604860_2121438101414113_6854901527701288766_n

Hello Rainy Sale Promotion!

Hello Rainy Sale Promotion!

โปรโมชั่นพิเศษให้แก่ผู้โดยสารของเรา Hello Rainy Sale สายการบินไทยไลอ้อนแอร์จัดหนักกับราคาบัตรโดยสารพิเศษสำหรับสาวกนักเดินทาง เชิญเลือกเส้นทางบิน และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับไทยไลอ้อนแอร์

จองด่วน: วันนี้ – 11 ตุลาคม 2559
เดินทาง : 10 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2559

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
เชียงใหม่(CNX)
625.00 บาท
เชียงราย (CEI)
625.00 บาท
อุบลราชธานี (UBP)
425.00 บาท
อุดรธานี (UTH)
425.00 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
625.00 บาท
กระบี่ (KBV)
425.00 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
625.00 บาท
ภูเก็ต (HKT)
425.00 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
425.00 บาท
บินจาก หาดใหญ่
ราคารวมเริ่มต้น*
อุดรธานี (UTH)
1,425.00 บาท
บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
ย่างกุ้ง (RGN)
980.00 บาท
กวางโจว (CAN)
1,580.00 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 04 ตุลาคม – 11 ตุลาคม 2559

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2559

– ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางในประเทศ | 30 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

– ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น

– โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง

– บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


 • 0
lionconnect_en

LION CONNECT

LION CONNECT

LION CONNECT เป็นบริการต่อเที่ยวบินในเส้นทางที่ทำการบินโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินมาลินโด้แอร์ โดยไม่ต้องทำการรับสัมภาระและโหลดสัมภาระใหม่

 • เช็คอินและโหลดสัมภาระเพียงครั้งเดียว ณ ท่าอากาศยานต้นทาง
 • รับสัมภาระที่ปลายทาง
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี 30 กิโลกรัม และถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

ท่าอากาศยานที่ให้บริการ LION CONNECT

 • ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 • ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
 • ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • ท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์
 • ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง พม่า
 • ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา อินโดนิเซีย
 • ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KUL)

*ท่าอากาศยานอื่นๆ ที่ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ทำการบิน นอกเหนือจากข้างต้น ต้องทำการรับสัมภาระและทำการเช็คอินใหม่

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. บริการต่อเครื่องหมายถึง บริการที่ซื้อบัตรโดยสารจากเส้นทางหนึ่งเชื่อมต่อไปอีกเส้นทางหนึ่งในสำรองที่นั่งเดียวกัน ซึ่งมีจุดเปลี่ยนเครื่องคือสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติกัลลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 2. มีช่วงเวลาในการต่อเครื่องตั้งแต่ 90 นาที – 12 ชั่วโมง
 3. สามารถทำการจองเที่ยวบินที่มีบริการต่อเครื่อง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ lionairthai.com และ malindoair.com
 4. ไม่สามารถทำการเช็คอินผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้
 5. รับสิทธิโหลดสัมภาระฟรี ฟรี 30 กิโลกรัม
 6. สำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเกินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 7. หากเที่ยวบินแรกเกิดการล่าช้า หรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด จนเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินต่อมาทัน ทางสายการบิน จะสำรองเที่ยวบินใหม่ให้ในเที่ยวบินถัดไปของสายการบินที่ให้บริการโดยต้องไม่เสียค่าบริการใดๆ
 8. บริการต่อเที่ยวบินใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้โดยสารที่เลือกเที่ยวบินที่มีบริการต่อเครื่องขณะทำการสำรองที่นั่งเท่านั้น
 9. ผู้โดยสารจะได้รับสัมภาระคืนเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายแล้วเท่านั้น โดยจะไม่สามารถขอรับสัมภาระขณะรอเปลี่ยนเครื่องได้
 10. สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขอหยุดการเดินทางระหว่างทาง ยกเว้นในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า หรือยกเลิกและเป็นสาเหตุให้ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นเที่ยวบินถัดไปได้ทันเวลา เราจะย้ายเวลาการบินของคุณเป็นเที่ยวบินถัดไปที่ให้บริการตามความสะดวกของคุณ
 11. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสารได้
 12. เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 13. ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 0
gladtogiveu_th

Glad To Give You Promotion!

โปรโมชั่นพิเศษให้แก่ผู้โดยสารของเรา สายการบินไทยไลอ้อนแอร์จัดหนักกับราคาบัตรโดยสารพิเศษสำหรับสาวกนักเดินทาง เชิญเลือกเส้นทางบิน และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับไทยไลอ้อนแอร์

จองด่วน : วันนี้ – 04 กันยายน 2559
เดินทาง : 01 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
เชียงใหม่(CNX)
625.00 บาท
เชียงราย (CEI)
625.00 บาท
อุบลราชธานี (UBP)
625.00 บาท
อุดรธานี (UTH)
625.00 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
625.00 บาท
กระบี่ (KBV)
625.00 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
625.00 บาท
ภูเก็ต (HKT)
625.00 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
625.00 บาท
บินจาก หาดใหญ่
ราคารวมเริ่มต้น*
อุดรธานี (UTH)
1,425.00 บาท
บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
สิงคโปร์ (SIN)
1,660.00 บาท
จาการ์ตา (CGK)
2,260.00 บาท
ย่างกุ้ง (RGN)
980.00 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 04 กันยายน 2559

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559

– ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางในประเทศ | 30 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

– ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น

– โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง

– บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***