LION CONNECT

 • 0
lionconnect_en

LION CONNECT

LION CONNECT

LION CONNECT เป็นบริการต่อเที่ยวบินในเส้นทางที่ทำการบินโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินมาลินโด้แอร์ โดยไม่ต้องทำการรับสัมภาระและโหลดสัมภาระใหม่

 • เช็คอินและโหลดสัมภาระเพียงครั้งเดียว ณ ท่าอากาศยานต้นทาง
 • รับสัมภาระที่ปลายทาง
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี 30 กิโลกรัม และถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

ท่าอากาศยานที่ให้บริการ LION CONNECT

 • ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 • ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
 • ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • ท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์
 • ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง พม่า
 • ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา อินโดนิเซีย
 • ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KUL)

*ท่าอากาศยานอื่นๆ ที่ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ทำการบิน นอกเหนือจากข้างต้น ต้องทำการรับสัมภาระและทำการเช็คอินใหม่

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. บริการต่อเครื่องหมายถึง บริการที่ซื้อบัตรโดยสารจากเส้นทางหนึ่งเชื่อมต่อไปอีกเส้นทางหนึ่งในสำรองที่นั่งเดียวกัน ซึ่งมีจุดเปลี่ยนเครื่องคือสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติกัลลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
 2. มีช่วงเวลาในการต่อเครื่องตั้งแต่ 90 นาที – 12 ชั่วโมง
 3. สามารถทำการจองเที่ยวบินที่มีบริการต่อเครื่อง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ lionairthai.com และ malindoair.com
 4. ไม่สามารถทำการเช็คอินผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้
 5. รับสิทธิโหลดสัมภาระฟรี ฟรี 30 กิโลกรัม
 6. สำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเกินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 7. หากเที่ยวบินแรกเกิดการล่าช้า หรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด จนเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินต่อมาทัน ทางสายการบิน จะสำรองเที่ยวบินใหม่ให้ในเที่ยวบินถัดไปของสายการบินที่ให้บริการโดยต้องไม่เสียค่าบริการใดๆ
 8. บริการต่อเที่ยวบินใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้โดยสารที่เลือกเที่ยวบินที่มีบริการต่อเครื่องขณะทำการสำรองที่นั่งเท่านั้น
 9. ผู้โดยสารจะได้รับสัมภาระคืนเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายแล้วเท่านั้น โดยจะไม่สามารถขอรับสัมภาระขณะรอเปลี่ยนเครื่องได้
 10. สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขอหยุดการเดินทางระหว่างทาง ยกเว้นในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า หรือยกเลิกและเป็นสาเหตุให้ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นเที่ยวบินถัดไปได้ทันเวลา เราจะย้ายเวลาการบินของคุณเป็นเที่ยวบินถัดไปที่ให้บริการตามความสะดวกของคุณ
 11. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสารได้
 12. เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 13. ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 0
gladtogiveu_th

Glad To Give You Promotion!

โปรโมชั่นพิเศษให้แก่ผู้โดยสารของเรา สายการบินไทยไลอ้อนแอร์จัดหนักกับราคาบัตรโดยสารพิเศษสำหรับสาวกนักเดินทาง เชิญเลือกเส้นทางบิน และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับไทยไลอ้อนแอร์

จองด่วน : วันนี้ – 04 กันยายน 2559
เดินทาง : 01 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
เชียงใหม่(CNX)
625.00 บาท
เชียงราย (CEI)
625.00 บาท
อุบลราชธานี (UBP)
625.00 บาท
อุดรธานี (UTH)
625.00 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
625.00 บาท
กระบี่ (KBV)
625.00 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
625.00 บาท
ภูเก็ต (HKT)
625.00 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
625.00 บาท
บินจาก หาดใหญ่
ราคารวมเริ่มต้น*
อุดรธานี (UTH)
1,425.00 บาท
บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
สิงคโปร์ (SIN)
1,660.00 บาท
จาการ์ตา (CGK)
2,260.00 บาท
ย่างกุ้ง (RGN)
980.00 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 04 กันยายน 2559

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559

– ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางในประเทศ | 30 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

– ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น

– โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง

– บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


 • 0
TTTth_hero

Happy Summer Time Promotion!

โปรโมชั่นพิเศษร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้โดยสารของเรา สายการบินไทยไลอ้อนแอร์จัดหนักกับราคาบัตรโดยสารพิเศษสำหรับสาวกนักเดินทาง เชิญเลือกเส้นทางบิน และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับไทยไลอ้อนแอร์

ช่วงเวลาจองและเดินทาง : 01 May – 30 Sep 2016

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
หาดใหญ่ (HDY)
625.00 บาท
กระบี่ (KBV)
625.00 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
625.00 บาท
ภูเก็ต (HKT)
625.00 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
625.00 บาท

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2559

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2559 (วันจันทร์ – วันศุกร์)

– ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางในประเทศ //  ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา  15 กิโลกรัม // เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

– ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น

– โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง

– บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


 • 0
Paylessth_hero

PAYLESS SAVE MORE SALE

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
เชียงใหม่(CNX)
625.00 บาท
เชียงราย (CEI)
625.00 บาท
อุบลราชธานี (UBP)
625.00 บาท
อุดรธานี (UTH)
625.00 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
625.00 บาท
กระบี่ (KBV)
625.00 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
625.00 บาท
ภูเก็ต (HKT)
625.00 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
625.00 บาท
บินจาก หาดใหญ่
ราคารวมเริ่มต้น*
อุดรธานี (UTH)
1,425.00 บาท
บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
สิงคโปร์ (SIN)
1,660.00 บาท
จาการ์ตา (CGK)
2,260.00 บาท
ย่างกุ้ง (RGN)
980.00 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 01 สิงหาคม 2559

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559

– ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางในประเทศ | 30 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

– ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น

– โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง

– บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


 • 0

 • 0
Green_Season_Sale_TH

Green Season Sale Promotion!

โปรโมชั่นพิเศษให้แก่ผู้โดยสารของเรา สายการบินไทยไลอ้อนแอร์จัดหนักกับราคาบัตรโดยสารพิเศษสำหรับสาวกนักเดินทาง เชิญเลือกเส้นทางบิน และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับไทยไลอ้อนแอร์

บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
เชียงใหม่(CNX)
625.00 บาท
เชียงราย (CEI)
625.00 บาท
อุบลราชธานี (UBP)
625.00 บาท
อุดรธานี (UTH)
625.00 บาท
หาดใหญ่ (HDY)
625.00 บาท
กระบี่ (KBV)
625.00 บาท
สุราษฎร์ธานี (URT)
625.00 บาท
ภูเก็ต (HKT)
625.00 บาท
นครศรีธรรมราช (NST)
625.00 บาท
บินจาก หาดใหญ่
ราคารวมเริ่มต้น*
อุดรธานี (UTH)
1,425.00 บาท
บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น*
สิงคโปร์ (SIN)
1,660.00 บาท
จาการ์ตา (CGK)
2,260.00 บาท
ย่างกุ้ง (RGN)
980.00 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 08 – 15 กรกฎาคม 2559

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559

– ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางในประเทศ | 30 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

– ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น

– โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง

– บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***